Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bilangan Waktu Mengajar Bagi Tahap 1 Dan Tahap 2 Mulai Tahun 2022

Berikutan masalah yang dihadapi oleh murid-murid sekolah rendah tentang bebanan membawa beg yang berat. Pihak KPM telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan peruntukan subjek yang diajar bagi 1 hari hanyalah 3-5 subjek. Berikut merupakan pecahan bilangan waktu mengajar bagi tahap 1 dan tahap 2 mengikut bilangan minggu pengajaran dalam setahun.Catat Ulasan for "Bilangan Waktu Mengajar Bagi Tahap 1 Dan Tahap 2 Mulai Tahun 2022"