Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Islam SK Tahun 1 (Bagi tahun 2022)

Apa itu DSKP KSSR Pendidikan Islam SK Tahun 1?
Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran.

Mengapa DSKP KSSR Pendidikan Islam SK Tahun 1 diperlukan?
Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses PdP.

Bagaimana DSKP KSSR Pendidikan Islam SK Tahun 1 digunakan?
Guru melaksanakan p&p dan menjalankan pentaksiran dengan merujuk satu dokumen sahaja.
Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui Standard Prestasi.

Kandungan DSKP KSSR Pendidikan Islam SK Tahun 1
Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.
Standard Prestasi
Satu set kriteria yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai.

DSKP KSSR Pendidikan Islam SK Tahun 1 (Bagi tahun 2022)

Catat Ulasan for "Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Islam SK Tahun 1 (Bagi tahun 2022)"