Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 KSSM PDF Tahun 2021


Buku teks ini dalam bentuk digital berformatkan PDF bagi salah satu mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) untuk dimuat turun dan dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan kemudahan buku teks digital asas (BTDA) dalam format PDF sebagai sumber rujukan kepada pelajar sekolah menengah harian.

Kelebihan Penggunaan Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 KSSM PDF Tahun 2021

Sebagai bahan bantu mengajar yang membantu guru dalam proses bagi merancang organisasi dan maklumat serta aktiviti dalam PdPc. 

Bahan/Sumber rujukan utama murid sekolah rendah yang membolehkan murid memperoleh bahan khusus dalam bentuk yang telah disatukan.

Sumber maklumat yang seragam. Memudahkan guru mengajar kerana semua murid mempunyai sumber pelajaran yang sama.

Mempunyai gambar, graf, peta, dan bahan-bahan ilustrasi yang memudahkan pemahaman murid.

Mempunyai bahan-bahan pengajaran seperti latihan dan soalan yang meringankan beban guru dalam penyediaan bahan PdPc.

Soalan-soalan peperiksaan dibuat berdasarkan buku teks dan memudahkan murid mengulang kaji semua isi pelajaran dalam buku teks.

Dibuat berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang mengehadkan tahap penguasaan pelajar mengikut darjah.

Tidak membebankan ibubapa untuk membeli buku teks kerana diberi percuma oleh kerajaan.

Buku teks Tingkatan 1 ini adalah merupakan buku teks yang terbaru untuk digunakan bagi sesi pembelajaran yang bermula pada tahun 2021. Buku teks ini dalam format .pdf yang boleh dibuka menggunakan komputer atau handphone.

Diharap perkongsian ini dapat memudahkan guru-guru dan murid-murid untuk merujuk buku teks secara digital.

Muat turun / Download Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 KSSM PDF Tahun 2021


Tingkatan 1 Pendidikan Seni Visual KSSM - Klik sini untuk muat turun Buku Teks PDF

Catat Ulasan for "Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 KSSM PDF Tahun 2021"