Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh Refleksi Rancangan Pengajaran Harian

Contoh Buku RPH
Untuk guru-guru nak tulis refleksi atau impak dalam buku Rancangan Pengajaran Harian (RPH), saya nak kongsi contoh-contoh penulisan refleksi:

šŸŽ“ Sesi P&P telah mencapai objektif/target yang diingini

šŸŽ“ Murid - murid dapat menguasai kesemua aras P&P

šŸŽ“ Murid-murud dapat menguasai kesemua kemahiran yang dipelajari

šŸŽ“ Murid-murid dapat menguasai kemahiran pembelajaran secara intensif

šŸŽ“ Murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran dengan 10 daripadanya mencapai target

šŸŽ“ Murid-murid dapat menguasai aras satu dan dua daripada hasil pembelajaran

šŸ“š 5 daripada 30 murid-murid tidak menguasai hasil pembelajaran

šŸ“š 10 daripada 30 murid-murid tidak mencapai objektif pengajaran

šŸ“š 5 daripada 30 murid-murid tidak menguasai aras 3 daripada hasil pembelajaran

šŸ“š 10 daripada 30 murid-murid tidak menguasai aras 2 daripada hasil pembelajaran

šŸ“– Murid-murid telah menyertai aktiviti P&P dengan jayanya

šŸ“– Sebahagian murid-murid tidak terlibat dalam aktiviti P&P kerana kesuntukan masa

šŸ“– Murid-murid kelihatan tidak seronok kerana ketiadaan BBM yang menarik dan bersesuaian

šŸ“– Sebahagian murid-murid kelihatan tidak seronok kerana ketiadaan BBM yang menarik dan bersesuaian

šŸ“– Hanya sebahagian murid-murid yang mengikuti PdP, manakala bakinya tidak bersungguh-sungguh dalam PdP

šŸ“– Sebahagian pelajar tiada di dalam kelas kerana menghadiri aktiviti luar kelas

šŸ“– PdP ditangguhkan kerana menghadiri mesyuarat / mesyuarat guru

šŸ“– PdP ditangguhkan kerana menghadiri program luar kelas

šŸ“– PdP ditangguhkan kerana menghadiri program luar sekolah

šŸ“’ Aktiviti P&P tidak dapat berjalan dengan sempurna pada tempoh yang ditetapkan atas sebab yang tidak dapat dielakkan

šŸ“’ Sebahagian aktiviti P&P perlu diulang semula kerana murid2 tidak menguasai objektif pembelajaran

**Ubahsuai ikut keperluan guru-guru.

Catat Ulasan for "Contoh Refleksi Rancangan Pengajaran Harian"