Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Formula Pengiraan Pencen Bagi Penjawat Awam

Formula pengiraan pencen
*minimum umur bersara ialah 40 tahun (kecuali atas faktor lain yang dibenarkan oleh pihak atasan)
*minimum perkhidmatan ialah 10 tahun
-tempoh perkhidmatan adalah berdasarkan berapa bulan berkhidmat
FORMULA: 1/600 x bulan berkhidmat x gaji pokok akhir perkhidmatan

Formula pengiraan bayaran gantian cuti rehat
FORMULA: 1/30 x bilangan hari cuti rehat terkumpul x (gaji pokok + elaun akhir perkhidmatan)

Formula pengiraan ganjaran bersara
FORMULA: 7.5/100 x bilangan bulan berkhidmat x gaji pokok terakhir perkhidmatan

Syarat kelayakan persaraan pilihan

Catat Ulasan for "Formula Pengiraan Pencen Bagi Penjawat Awam"