Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Manual Pengguna Perisian Pendaftaran PTK Oktober 2010 Versi 8.0

Perisian ini dibina untuk digunakan oleh sekolah, agensi-agensi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, dan agensi-agensi yang menumpang dengan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mendaftarkan kakitangannya yang layak menduduki peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK). Maklumat calon tidak perlu ditaip dan hanya diimport daripada perisian Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) yang merupakan sistem data rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi agensi-agensi yang tidak mempunyai sistem EMIS, data calon perlu ditaip masuk (key-in) secara manual.

Perisian ini dibina oleh Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri Johor bermula pada tahun 2004.

Sila muat turun Aplikasi SPPTK_v8 di sini.

1 ulasan for "Manual Pengguna Perisian Pendaftaran PTK Oktober 2010 Versi 8.0"